Změnit jazyk CZ Zmeniť jazyk SK Sprache ändern DE Change language EN
Položek: 0 0 CZK

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.1.2023

Obchodní podmínky e-shopu www.prokes-auto.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://www.prokes-auto.cz Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1. Kontaktní údaje:

Jaroslav Prokeš

Sídlo: Atletická 2224, 35601 Sokolov
IČ: 69277257, DIČ: CZ6909211903

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Sokolov

Telefon: +420 608835829, Email: info@prokes-auto.cz

Kontaktní adresa: Atletická 2224, 35601 Sokolov
Sklad: Malé náměstí 2270, 35601 Sokolov

Tyto obchodní podmínky (dále “podmínky”) společnosti Jaroslav Prokeš se sídlem Atletická 2224, 35601 Sokolov,  IČO 69277257 (dále „prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti kupujících, a prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále „smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu na webových stránkách https://www.prokes-auto.cz/

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v zásadách zpracování osobních údajů.
Ustanovení těchto podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Znění podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.
Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je pouze na dálku. Proto i pro naši smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez fyzické přítomnosti a smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí našeho e-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále „webové rozhraní e-shopu“).

Pokud některá část podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na našem e-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před podmínkami přednost.
 
2. DEFINICE POJMŮ

2.1. cena je finanční částka, kterou budete hradit za objednané zboží nebo službu
2.2. cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení zboží
2.3. celková cena je součet ceny a ceny za dopravu
2.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů danné země plnění
2.5. faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na celkovou cenu
2.6. objednávka je Váš závazný návrh na uzavření smlouvy o koupi zboží nebo služby s prodávajícím
2.7. uživatelský účet (není povinný) je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednávek - uzavřených smluv
2.8. Vy jste osoba nakupujícím na našem e-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující

2.9. zboží je vše co můžete nakoupit na e-shopu

2.10. služba je například montáž nezávislého topení, oprava topení, nebo diagnostika topení
 
3. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

3.1. koupě zboží je možná jen přes webové rozhraní e-shopu
3.2. při nákupu zboží je Vaše povinnost poskytnout nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste nám poskytli v objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé

3.3. na našem e-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťují třetí starany například Heureka, Zboží nebo Google na základě vyplněného dotazníku, který jste obdrželi emailem a odeslali zpět.
 
Heureka, Zboží nebo Google kontrolují hodnocení tím, že propojují hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.
 
4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu, odesláním objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

4.2. K tomu, abychom mohli smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na e-shopu vytvořili objednávku.
V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

- informace o nakupovaném zboží (na e-shopu označujete zboží a počet kusů, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“)

- informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zboží.Tyto informace budou zadány v rámci tvorby objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o ceně, služby, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného zboží nebo služby, způsobu jeho doručení a platby.

Identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit zboží:  jedná se o jméno, příjmení, fakturační adresu, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

4.3. V průběhu tvorby objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit, kontrolovat, nebo zrušit objednávku. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka „objednat s povinností platby“ musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo nám.
4.4. Vaši objednávku Vám potvrdíme zprávou odeslanou na e-mailovou adresu zadanou ve Vaší objednávce.
Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto podmínky formou přílohy e-mailové zprávy, nebo jejím odkazem. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, nebo jejím odkazem, tvoří nedílnou součást smlouvy / objednávky. Potvrzením objednávky dochází k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

4.5. Může nastat i situace, kdy Vám nebudeme moci objednávku potvrdit, zejména kdy zboží není dostupné nebo kdy objednáte větší počet kusů zboží, než kolik je z naší strany umožněno. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme objednávku potvrdit, Vás budeme kontaktovat a zašleme nabídku na uzavření smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši nabídku potvrdíte.
4.6.V případě, že v rámci e-shopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, nejsme povinni Vám zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení objednávky, a tedy došlo k uzavření smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši nabídku potvrdíte.
4.7. V případě, kdy dojde k uzavření smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.
4.8. V případě, že máte zřízen uživatelský účet, můžete učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

4.9. V některých případech umožňujeme na nákup zboží využít množstevní slevu (pouze u vybraného druhu zboží), v takovém případě je ale sleva vždy uvedena u zboží, ta se pak objeví automaticky v košíku po zadání určitého počtu kusů zboží. Sleva se poskytuje pouze u zboží kde je uveden minimální počet u zboží a je znázorněna cena po slevě.
 
5. UŽIVATELSKÝ ÚČET

5.1. Při registraci uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

5.2. Na základě Vaší registrace v rámci e-shopu můžete přistupovat do svého uživatelského účtu.

5.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
5.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
5.5. Váš uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 60 dní nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle smlouvy.

5.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

6. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu u zboží nebo služby, v návrhu objednávky a ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě. V rámci návrhu objednávky je též uvedena cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
6.2. Celková cena je uvedena včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

6.3. Platbu celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření smlouvy a před předáním zboží. Úhradu celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
Bankovním převodem - informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení objednávky, nebo můžete zaplatit přímo QR kódem vygenerovaným Vaší objednávkou. V případě platby bankovním převodem je celková cena splatná do 7 dnů.
-
Účet pro platby v CZK:
2000193753/2010
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1-Účet pro platby v EUR:
IBAN: CZ97 2010 0000 0025 0062 0707
SWIFT kód: FIOBCZPPXXX
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
 
Kartou online - v takovém případě probíhá platba přes platební bránu Comgate, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/smluvni-dokumenty
V případě platby kartou online je celková cena splatná do 3 dnů.
 
Dobírkou - v takovém případě dojde k platbě při doručení zboží oproti předání zboží zvoleným dopravcem, platí se přímo dopravci v hotovosti, nebo pokud je povolena platba kartou a dopravce je vybaven platebním terminálem tak je možné zaplatit kartou. V případě platby dobírkou je celková cena splatná při převzetí zboží.
 
Hotově při osobním odběru - hotově lze hradit zboží v případě převzetí v našem skladu, v tomto případě nelze platit kartou přes platební terminál. V případě platby hotově při osobním odběru je celková cena splatná při převzetí zboží.
 
6.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě a je ke stažení v potvrzení odeslané objednávky („Faktura ke stažení zde“). Faktura bude též fyzicky přiložena ke zboží a dostupná v uživatelském účtu.
7. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

7.1. Vlastnické právo ke zboží na kupujícího přechází až poté, co bude zaplacená celková cena a zboží bude převzato. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

8. DORUČENÍ ZBOŽÍ

8.1. Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 7 dnů způsobem dle volby v objednávce, přičemž jsou následující možnosti:
- osobní odběr v našem skladu: Malé náměstí 2270, 35601 Sokolov
- osobní odběr na výdejních místech společností: Zásilkovna, Z-Box, Alza Box, Pošta, Balíkovna, GLS Parcel Box, GLS ParcelShop

- doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, GLS, PPL, DPD, Zásilkovna
8.2. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Doba uvedená v těchto podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru v našem skladu Vás vždy o možnosti vyzvednutí zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
8.3. Po převzetí zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci sepsáním protokolu k výhradě poškození obalu a následně i nám, nejpozději do 24 hodin! Na pozdější zjištění poškozní zásilky dopravcem nebude brán zřetel!
8.4. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností zboží od dopravce převzít. V tomto případě nás prosím ihned kontaktujte.

8.5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít zboží, s výjimkou případů dle čl. 8.3. podmínek, nemá to za následek porušení naší povinnosti Vám zboží doručit. Nepřevzetí zboží není odstoupení od smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávajícímu v takovém případě vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení smlouvy, případně zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši 50,- Kč/za den. Pokud se rozhodneme odstoupit od smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme na uvedený e-mail. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

8.6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, například zadáním dopravci jiné doručovací adresy, než bylo ve smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit nám případné náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě a jsou splatné do 14 dnů od doručení e-mailu.
8.7. V případě, že zboží nebylo v e-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat.
Například:
- mimořádného výpadku výroby zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné zboží dodat
- prodlení s dodáním zboží od našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání
 
8.8. Pokud je v e-shopu uvedeno že je zboží skladem, tak se může stát, že přijde na stejné zboží více objednávek a nebude k vyřízení objednávek požadované množství skladem. V takovém případě se vyřizují objednávky postupně podle času doručení. Až po potvrzení objednávky a vyčerpání zásob se změní status na e-shopu ,,skladem'' na ,,není skladem'', nebo ,,na dotaz''.
 
9. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 9.1. Nebezpeční škody na zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 8.3. podmínek, na Vás nebezpečí škody na zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo.

9.2. Přechod nebezpečí škody na zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením zboží.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
10.1. Prohlašujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží podle čl. 9.1. podmínek je zboží bez vad, zejména pak, že zboží:
- odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem
- je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme a k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá
- množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat

- je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat - některé zboží je určeno pro montáž odborným servisem a tudíž neobsahuje český návod (pouze ve světovém jazyce).

10.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.3. V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 10.1., můžete nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na naše adresy uvedené u našich kontaktech, případně osobně na adrese Malé náměstí 2270, 35601 Sokolov. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
10.4. Má-li zboží vadu, máte následující práva:

- odstranění vady, dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží

- odstranění vady opravou zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Vás.

10.5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

10.6. Máte právo na přiměřenou slevu z ceny, nebo odstoupení od smlouvy, jestliže:

- odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy

- se stejná vada projeví opakovaně, min. 3x

- je vada podstatným porušením smlouvy

- nebo je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás

10.7. Je-li vada na zboží nevýznamná, právo na odstoupení od smlouvy Vám nenáleží.
10.8. Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě, že jste si vadu na zboží způsobili sami.

10.9. Opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání není vadou zboží.

10.10. Neodborná montáž - některé zboží vyžaduje odbornou montáž, jako například nezávislé topení, řídící jednotky, náhradní díly k topení a klimatizacím, nezávislé klimatizace, všechny kompresory a elektroniky kompresorů. U kompresorů s řemenicí se při reklamaci vyžaduje důkaz, že byl vyměněn i filtr/vysoušeč, jinak výrobce reklamaci zamítá.

10.11. V případě reklamace a její uplatnění Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
- datum, kdy jste reklamaci uplatnili
- co je obsahem reklamace
- jaký způsob vyřízení reklamace požadujete
- Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace
10.12. Od obdržení reklamace odstraníme vady do 30 dnů nedohodneme-li se na delší lhůtě a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. To neplatí pro nákup na IČ, tam je doba pro vyřízení reklamace nezbytně nutná.
11.13. Jakmile bude reklamace vyřízena budeme Vás informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, záruční lhůta se tímto neprodlužuje a zůstává stejná počítaná od nákupu reklamovaného zboží.

11.14. V případě, že jste spotřebitel - máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

11.15. V případě, že jste podnikateli - nákup na IČ, máte právo uplatit práva z vadného plnění na výrobní vadu, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 12 měsíců od převzetí zboží a na náhradní díly pak 6 měsíců.

Záruka se v tomto případě nevztahuje na:

  • - vady vzniklé běžným používáním

  • - nesprávným použitím výrobku

  • - nesprávným skladováním

  • - neodbornou montáží

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1. K odstoupení od smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
12.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti (IČ), máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do 14 dnů od jeho převzetí. V případě, že byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží.
12.3. Od smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na naše adresy uvedené u našich kontaktech). Pro odstoupení můžete také využít náš vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

12.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
12.5. Nelze vrátit zboží upravené na zakázku a zboží elektronického charakteru (např. řídící jednotky které jsou naprogramované jen pro konkrétní druh topení podle výrobního čísla a při nesprávném zapojení, nebo nesprávném výběru řídící jednotky může dojít k jejich poškození, může dojít ke zkratování a poškození zboží, které není na výrobku zaslaném zpět poznat)

12.6. Lhůta k odstoupení dle čl. 12.2. Podmínek se považuje za zachovanou, pokud nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od smlouvy odstupujete.

12.7. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 12.2. Podmínek jste povinní nám zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k nám.
Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsme pro dodání zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že my porušíme uzavřenou smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k nám, ovšem opět pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsme při dodání zboží nabízeli.
12.8. V případě odstoupení od smlouvy Vám bude cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla platba připsána, případně na účet zvolený odstoupení od smlouvy.
Částka však nebude vrácena dříve, než zboží obdržíme.
Zboží musí být nepoužité, nesmí jevit známky jakéhokoli opotřebení a musí být zasláno zpět nejlépe v originálním neporušeném obalu spolu s kopií o koupi. Originální balení chrání zboží před jeho poškozením dopravou za kterou nesete zodpovědnost.

12.9. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 12.2. Podmínek nám však odpovídáte za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou a vlastnostmi zboží, tj. způsobem, jakým byste se se zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení ceny.

12.10. My jsme oprávněni odstoupit od smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 8.7. Podmínek. Můžeme také od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti (IČ), tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
12.11. V případě nákupu zboží na firmu v rámci své podnikatelské činnosti (IČ), kdy se vztah řídí obchodním zákoníkem, z. č. 513/1991 Sb. není odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí možné.
 
13. ŘEŠNÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
13.1. Ve vztahu ke kupujícím nejsme vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
13.2. Stížnosti spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@prokes-auto.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

13.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

13.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1. Pokud obsahuje právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

14.2. Veškerá písemná korespondence s Vámi bude probíhat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u našich identifikačních údajů. Korespondence bude zasílána na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě, v objednávce.
14.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Prodávající je oprávněn změnit a doplnit tyto podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených smluv, ale pouze smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
14.4. Neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.) a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má právo od smlouvy odstoupit kupující i prodávající.
14.5. Přílohou podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a pro reklamaci.
14.6. Smlouva včetně podmínek je archivována v elektronické podobě u prodávajícího. Kupující obdrží tyto podmínky a potvrzení objednávky se shrnutím objednávky e-mailem, kde bude mít vždy přístup ke smlouvě i bez součinnosti prodávajícího. Doporučujeme vždy potvrzení objednávky a podmínky uložit.


Tyto Podmínky nabývají účinnosti od 1.1.2023